De waterpolitie – wat doen ze, waar zijn ze actief en welke vaarregels moeten er in acht genomen worden?

Nederland is natuurlijk het land van water, het is dan ook niet voor niets dat we over een uitstekende waterpolitie beschikken. Zij houden zich dan ook bezig met het toezicht houden op zowel de Nederlandse beroeps- als recreatievaart. Verder houden ze ook toezicht op de zogenoemde territoriale wateren op de Noordzee.

Wat is de waterpolitie?

De waterpolitie is onderdeel van de Nederlandse nationale politie en is ondergebracht bij de landelijke eenheid Dienst Infrastructuur. Naast de waterpolitie, valt hier ook de weg-, spoor- en luchteenheid onder. Zoals eerder al aangegeven, houdt de waterpolitie toezicht op zowel de beroeps- als de recreatievaart in de Nederlandse wateren.

De taken

Het takenpakket van de waterpolitie of de kustpolitie is zeer uitgebreid: naast dat ze de ladingen van schepen op rivieren en zee controleren, controleren ze ook jetski’s en boten op recreatiegebieden. Dit soort zaken vallen vaker onder geen spoed maar wel politie. Vindt er een bepaald evenement op het water plaats? Dan is de waterpolitie ook altijd van de partij, denk hierbij bijvoorbeeld aan een intocht van Sinterklaas of de Sneekweek. Verder komt de waterpolitie ook in actie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt. Dit zijn een aantal voorbeelden van het takenpakket van deze politie, maar dit is zeker niet alles, zo doen ze ook het volgende:

  • Opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en toezien op een juiste naleving van de regels;
  • Bewaken van de veiligheid op het hoofdvaarwegennet, door middel van controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbo Wetgeving;
  • Behandelen van ernstige scheepvaartongevallen en het onderzoeken van de toedracht;
  • Controleren van schepen, onder andere de lading, diploma’s en veiligheid;
  • Controleren van het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen;
  • Opsporingsonderzoek naar zaken als ladingdiefstal, documenten fraude, gestolen voertuigen en witwassen van crimineel vermogen;
  • Ervoor zorgen dat de milieuregels nageleefd worden, door middel van controle op verontreiniging op zee en het beschermen van natuurgebieden;
  • Ingrijpen bij overlast in recreatiegebieden, bij scheepsongevallen of tijdens dredgewerkzaamheden.

Vaarregels

Wanneer u gaat varen, kan het dus zo zijn dat u in aanraking komt met de waterpolitie. Daarom is het altijd goed om enige verstand te hebben van de vaarregels. Zo is het goed om in de oren te knopen dat 20 kilometer per uur de maximale reguliere snelheid is, zo ook voor snelle motorboten. Wel bestaan er plekken waar de snelheid afwijkt en u zichzelf moet afvragen of u hier beter sneller of langzamer moet gaan varen. Bijvoorbeeld, op brede rivieren en grote meren mogen boten vaak harder varen, terwijl er op smallere wateren en drukke vaarroutes er vaak een lagere maximumsnelheid geldt. Langs kaden, oevers en in en nabij havens mag er nooit harder dan 20 kilometer per uur gevaren worden. Let dus altijd goed op de borden. Verder let de waterpolitie ook op het vaargedrag en controleren zij vaarbewijzen, zorg er dus voor dat dit in orde is.

Op de meeste wateren geldt het Binnenvaart Politie Reglement (BPR), maar op de rivieren die vanuit Duitsland naar Nederland kabbelen, geldt het strengere Rijnvaart Politie Reglement (RPR). Op de Westerschelde en op zee gelden weer andere regels en wetten. Kijk dus goed wanneer u gaat varen naar welke wetgeving er voor dit gebied geldt. De regels kunnen namelijk zeer verschillen, binnen het BPR heeft recreatievaart namelijk in bepaalde gevallen voorrang op de beroepsvaart, in tegenstelling tot het RPR waar beroepsvaart te allen tijde voor gaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *