Een veilige en mooie Noord-Hollandse kust

Het project Kust op Kracht is af en de onderhoudsperiode (20 jaar) is ingegaan. Hiervoor heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het stokje overgedragen aan Rijkswaterstaat. In de nieuwsbrief die deze week is verspreid, kunt u hier meer over lezen.

Voor vragen over Kust op Kracht verwijzen wij u naar alle partners voor verschillende onderwerpen:

De provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten, natuurorganisaties, HHNK, ondernemers en bewoners verder aan de slag om het landschap mooier te maken door projecten te ondersteunen die de natuurbeleving, recreatie en toerisme bevorderen. Met als einddoel een aantrekkelijke kust.

We danken u graag voor alle steun, enthousiasme en (soms kritische) opmerkingen.

Met trotse groet namens het gehele Kust op Kracht team

Meerwaarde van zand als kustversterking in kaart gebracht

Vandaag is het kennisontwikkelingsproject Hondsbossche Duinen officieel gestart. Het contract hiervoor is tijdens het Ecoshape congres ‘Building the Future’ in Utrecht ondertekend door Ecoshape, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Doel is om de ontwikkeling van de kustversterking nauwkeurig te volgen en zo kennis te ontwikkelen over ‘Bouwen met de Natuur’. Dankzij de monitoring wordt inzichtelijk hoe robuust en effectief de zandige kustversterking is.

In het kennisontwikkelingsproject wordt onderzocht hoe de kustversterking bijdraagt aan de landschapsvorming door te kijken naar de ontwikkeling van morfologie en vegetatie. De verwachting is dat de aangelegde duinen zich ontwikkelen tot een gebied dat dat nog aantrekkelijker is voor flora en fauna én voor recreanten. Daarom wordt ook onderzocht hoe bezoekers de kustversterking beleven. Ecoshape – Building with Nature voert het project uit in samenwerking met Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project loopt van 2015 tot en met 2018.

Henk Nieboer, directeur Ecoshape: ‘Vanuit Ecoshape ontwikkelen we kennis over Bouwen met de Natuur met als doel deze filosofie gemeengoed te maken. In dit project onderzoeken we welke voordelen Bouwen met de Natuur biedt voor natuur, economie en maatschappij. We onderzoeken ook de financiële en ontwerpkant: Een versterking met zand kan voordeliger zijn dan een oplossing met hard materiaal om dat zand relatief goedkoop is, zowel in aanleg als in onderhoud. Uit het onderzoek wordt ook duidelijker hoeveel zand nodig is voor een duurzame aanleg en onderhoud van dit type kustversterking. De kennis die we ontwikkelen in onderzoeksprojecten zoals deze vertalen we naar meer generieke kennis die in binnen- en buitenland kan worden toegepast.’

Bijschrift: ondertekening van het innovatieproject door Henk Nieboer (Ecoshape-Building with Nature), Roeland Hillen (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en Joost de Ruig (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

De Hondsbossche Duinen zijn in 2014/2015 aangelegd om de Zwakke Schakel in de Noord-Hollandse Kust weer veilig te maken. De voormalige ‘harde’ zeewering is met zand versterkt om de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te vergroten. Volledig in lijn met de filosofie van Bouwen met de Natuur, waarbij de krachten van de natuur worden benut om meerwaarde te creëren bij waterbouwkundige oplossingen.

Ecoshape – Building with Nature bestaat uit Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden en NGO’s waaronder zoals Boskalis, Van Oord, Arcadis, HKV, Witteveen en Bos, Alterra, Deltares en IMARES. Kijk voor meer informatie op www.ecoshape.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *