Over Kust op Kracht

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is versterkt. De kust voor Callantsoog is sinds juli 2013 weer veilig.

Een veilige kust met zand

We hebben inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de omgeving gevraagd om met ons mee te denken over verschillende manieren om de kust weer sterk en veilig te maken. Het merendeel koos voor een versterking met duinen en een strand voor de dijk. Dat is een veilige oplossing, en biedt kansen om het gebied nog mooier te maken.

We benutten de kustversterking met zand om de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied te vergroten. Zo blijft dit gebied uniek. Lees hier meer over de inrichting van het gebied.

Vrijheid voor de aannemer

We maken de kust veilig en mooi. Om een ontwerp te krijgen dat hieraan voldeed, hebben we de aannemer de vrijheid gegeven om zelf met ideeën te komen. Creatieve ideeën en innovatieve technieken hebben geleid tot een prachtig ontwerp. Dit is nog een relatief nieuwe manier van marktbenadering voor kustversterkingen in Nederland.

Om te zorgen dat het plan echt veilig is, gaven we de aannemer een aantal eisen mee waar hij zich aan moest houden. Zo wilde we met het beschikbare geld het beste resultaat krijgen, voor de veiligheid en de omgeving. Lees hier meer over onze aanpak.

Hand in hand met de natuur

De kustversterking met zand verandert het landschap en heeft effecten op de natuur. We verwachten dat er vóór de zeewering op verschillende plaatsen nieuwe jonge duinen en stuif- en paraboolduinen ontstaan. Ook vogels en planten krijgen een groter leefgebied. Lees hier meer over de natuurontwikkeling.

Meer natuur en recreatiemogelijkheden

Het versterken van de zeewering biedt een kans om tegelijkertijd te investeren in de inrichting van de regio. De gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben daarvoor een programma opgesteld met zo’n 25 projecten, zoals de aanleg van natuur en nieuwe fiets- en wandelroutes. Hiermee ontstaan meer recreatiemogelijkheden en nieuwe kansen voor ondernemers. Kijk hier voor meer informatie over de projecten.

Daarnaast investeert de provincie nog eens 2,5 miljoen euro voor extra projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, in een aanvullend tweede programma. Initiatiefnemers leggen in totaal 3,5 miljoen euro
bij. Dit tweede programma bevat 21 projecten.

Op naar een veilige kust

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland werken aan een veilige en mooie kust. In december 2013 is het ontwerp bekend gemaakt. De veiligheid van onze kust moet weer voldoen voor 31 december 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *